Tip Membina Ruang Simpanan


Kelihatan teratur dan kemas adalah asas yang paling penting bagi sesebuah ruang, ini boleh dilakukan dengan menyediakan ruang stor yang mencukupi untuk menyimpan barangan. Samada ianya terbuka atau tertutup , beberapa perkara perlu diambil kira termasuklah kekerapan penggunaan barangan tersebut, berat dan ukuran barang, kedudukan tempat menyimpan serta kesesuaiannya.


Tip membina ruang simpanan

1. Barang yang sering digunakan seperti buku, peralatan dapur dan alatan mandi adalah sesuai diletakkan diruang penyimpinan terbuka.
2. Barangan berat seharusnya diletakkan pada ketinggian yang sesuai (paras pinggang) untuk mengelakkan kesukaran mengangkatnya.
3. Penggunaan pintu yang sesuai bagi ruang simpanan perlu mengambil kira kesesuaian. ada banyak jenis pintu seperti gelangsar, berlipat, dan pintu pusing.