Panduan Membeli Rumah dibawah Skim Rumah Pertamaku


Skim Rumah Pertamaku mula diperkenalkan pada awal tahun 2011 oleh kerajaan dengan tujuan untuk membantu golongan muda, yang telah menyertai tenaga kerja dan mendapat RM3, 000 sebulan atau kurang, untuk memiliki rumah pertama mereka . Selepas pengumuman Bajet 2013, kelayakan pendapatan bulanan telah dinaikkan kepada RM5, 000 untuk individu atau RM10, 000 untuk pasangan.
Skim ini membolehkan golongan muda untuk mendapatkan 100% pembiayaan daripada institusi kewangan (100% LTV / margin berbanding dengan biasa 90% yang ditawarkan oleh kebanyakan bank-bank), yang membolehkan mereka untuk memiliki rumah pertama mereka tanpa perlu membayar 10% bayaran pendahuluan. Pembeli masih perlu membayar yuran tempahan dan / atau deposit kepada penjual di bawah syarat-syarat Perjanjian Jual Beli, sementara menunggu pembayaran pembiayaan rumah oleh bank. Apabila dokumentasi pembiayaan selesai, pembeli kemudian akan balik dari pembayaran pembiayaan oleh bank. Pembeli boleh cuba untuk membuat perkiraan dengan penjual untuk penangguhan pembayaran deposit belum selesai pembayaran oleh bank; permintaan tersebut adalah bergantung kepada kesanggupan penjual.
Cagamas SRP Berhad akan menjamin bank atas pembiayaan di atas paras 90%, iaitu jika peminjam mendapat pembiayaan 100%, Cagamas SRP akan menjamin sebanyak 10% (sekali gus meningkatkan 90% hingga 100%) daripada pembiayaan. Dengan skim ini, anda juga boleh menikmati pengecualian 50% duti setem bagi pembelian harta kediaman pertama anda dan ini boleh didapati sehingga 31 Disember 2014.